Publisher's Note

  • Publisher’s Note

    Dear Kababayans, I hope you are all doing well and had a great time celebrating the holidays with your loved ones. 2020 has been a roller coaster ride with the COVID-19 Pandemic arriving in our part of the world in March which resulted in much of our country being locked down. Fast forward nine months later [...]

    Read full post »


Visitors to PinoytimesPage added on December 20, 2020

Email this to a friendEmail This Post Email This Post                      Printable versionPrint This Post Print This Post

Ang Gobyerno ng Canada ay nagpalabas ng pahayag bilang pag-suporta sa mga Canadians sa pag-sugpo o pag-laban sa COVID -19: Fall Economic Statement 2020

Ang Gobyerno ng Canada ay nagpalabas ng pahayag bilang pag-suporta sa mga Canadians sa pag-sugpo o pag-laban sa COVID -19: Fall Economic Statement 2020 thumbnail

Ang ikalawang bugso o yugto ng COVID -19 pandemiya ay hinawakan o pinatigil ang madla o sang-katauhan at ang ekonomiyang pang-kabuhayan ng buong mundo o sang- kalibutan kabilang na ang Canada. Ngayon, ang ating Kagalang-galang na Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister at Ministro Ng Pananalapi, ay nag labas ng pahayag bilang pag-suporta sa mga Canadians sa pag sugpo o paglaban sa COVID -19: Fall Economic Statement 2020. Ang plano o panukalang ito ay ipagpapatuloy upang ma-protektahan o ma-pangalagaan ang mga hanap-buhay, kalusugan at ekonomiyang pang-kabuhayan ng mga Canadians. Ang pangunahing prayoridad ng Gobyerno ng Canada ay ang patuloy na pakiki-paglaban sa COVID-19 at protektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga Canadians. Ang Pamahalaang Pederal ay nagbigay at nag-laan ng hindi pang-karaniwan at kahanga-hangang suporta at ayuda sa mga lalawigan at teritoryo para sa layuning ito.

Sinigurado rin ng Canada ang magka-kaibang tungkulin ng mga kandidato at uri ng bakuna ng anumang bansa sa buong mundo, na may mga kasunduan hanggang sa 429 milyong dosis mula sa pitong nangungunang mga kandidato. At kapag ang isang ligtas at mabisang bakuna ay handa na para magamit, ang Pederal Na Pamahalaan ay ipagkakaloob at ipapagamit ito, ng libre at walang bayad. Hanggang sa panahong iyon, ang pagsubok at pagsubaybay ay patuloy na mapanganib sa aming pagtatanggol at pangangalaga laban sa virus. Iyon ang dahilan kung bakit ang Gobyerno ng Canada ay nakakuha at naka-pagtala ng mahigit sa 38 milyong napaka-bilis na mga pag-susuri, na (3) tatlong beses sa kabuuang bilang ng mga pagsubok at pag-susuri na isinagawa sa Canada mula nang magsimula ang pandemya. Sa pagkilala at pag-gunita sa mga kalunus-lunos at malagim na pagkamatay mula sa COVID-19 na nakita at naranasan natin noong tagsibol, ang Fall Economic Statement ay sumulong sa layunin upang magtakda ng mga bagong pambansang pamantayan, na naglalayong magtatag at magtaguyod ng isang bagong $1 Bilyong Safe Long-term Care Fund, na makakatulong sa mga lalawigan at teritoryo na ma-protektahan ang mga Seniors o mga nakatatanda at ang ating mga mahihinang may mga karamdaman. Nagbigay din ang Fall Economic Statement ng katugunan o sagot sa Ekonomiya ng Canada, na naglalahad sa Gobyerno ng Canada ng pambihira, natatangi at kahanga-hangang puhunan at pondo, sa matagumpay na pamamahala ng matatag na ekonomiya ng bansa sa gitna ng pangdaigdigang panganib at pandemiya. Humigit kumulang 80 porsiyento ng mga trabahong nawala sa simula ng krisis na ito ay nakabawing muli at ang pagkalugi ay mas mababa sa mga antas bago magsimula ang pandemikong ito. Gayunpaman, maraming mga negosyo ang patuloy na nakikibaka at nahaharap sa mga makabuluhang hamon na ito. Habang nililimitahan ng mga taga-Canada ang pisikal na pakikipag-ugnay, ang mga hanap-buhay ay mas naging mabagal ang pag-sulong at pag-usad, para sa mga kababaihan, mga kabataan, pinag-lahi ng mga taga-Canada at mga mang-gagawang mas mababa ang suweldo o kinikita. Ang mga darating na buwan ay mas magiging mahirap at mabigat, ang patuloy na suporta sa pananalapi ay mananatiling kinakailangan hanggang sa taong 2021 upang ma-protektahan ang mga trabaho at maiwasan ang pag-laganap na permanenteng pagkalugi sa ating ekonomiya. Kapag ang virus ay kontrolado na, ang Pamahalaan ng Canada ay mamumuhunan sa isang plano ng pagpa-palago na humigit-kumulang tatlo hanggang apat na porsyento ng GDP, sa pagitan ng hanggang $70 at $100 Bilyong Dolyar, sa loob ng tatlong taon, upang masimulan ang ating pagkabawi. Ang mga pamumuhunan na may limitadong oras ay magtatayo sa Canada mula sa pag-urong patungo sa isang ekonomiya na mas malinis, mas kabilang o kasama, mas makabago at mas mapag-kumpitensya. Ang Fall Economic Statement ay naglalagay ng paunang bayad para sa planong pagpapalago na ito, pamu-muhunan sa mga hakbang na maaaring ligtas na maipatupad ngayon at magsi-simulang mag trabaho ng may pag-kukusa sa mga pag-babagong anyo katulad ng Canada-wide Early Learning at Child Care System, mga programa upang suportahan ang luntiang at sariwang pagbabago ng ekonomiya at pangkabuhayan at mga pagkukusa upang matugunan ang sistematikong mapamaraang rasismo o panlahi. Ang Canada ay pumasok sa panahon ng pandemik na nasa matatag na kalagayan at katayuan, na may pinaka-mababang proporsiyon ng utang-sa-GDP na kabilang sa mga pamantayan ng G7, paninindigang nanatili pa rin. Ang aming kasaysayan ng maingat at masinop na pamamahala sa pananalapi at kasalukuyang makasaysayang mababang halaga ng paghiram o pangungutang ay nangangahulugan lamang na ang pagkakautang ng Canada ay nasa abot-kayang halaga lamang sa ngayon. at magiging para sa mga susunod na henerasyon. Sa katunayan, ang utang ng Pederal sa mga gawaing paglilingkod, ay may sapat na kaugnayan sa laki ng ekonomiya ng Canada, ay mababa lamang sa 100-taon. Ang Gobyerno Ng Canada ay mananatiling maingat, masinop at responsable sa pamamahala ng pananalapi, kasama na ang mga susunod pang salinlahi. Ang Fall Economic Statement ay itataguyod ang Canada hanggang sa dulo ng krisis na ito at titiyakin din na ang ekonomiya at pang-kabuhayan ng Canada sa mga darating pang panahon ay matatag, napapaloob, at malakas para sa lahat. Quote Ang panukala ng ating Gobyerno ay masigasig na nakatuon sa pag-sugpo ng pandemic na ito, pagalalay sa mga Canadians at tiyakin na kapag nagapi ang virus, maaari na tayong mamuhunan sa paglalago at mga trabaho at pang-kabuhayan para sa lahat.

RELATED STORIES

  • No Related Post


LATEST HEADLINES

COMMUNITY NEWS

PCG ADDS PASSPORT ONLINE APPOINTMENT SLOTS WITH THE EASING OF PUBLIC HEALTH RESTRICTIONS IN ALBERTA thumbnail PCG ADDS PASSPORT ONLINE APPOINTMENT SLOTS WITH THE EASING OF PUBLIC HEALTH RESTRICTIONS IN ALBERTA
Nancy Pelosi says U.S. House will move to impeach Trump unless VP forces ouster thumbnail Nancy Pelosi says U.S. House will move to impeach Trump unless VP forces ouster
PH Consul General to Calgary, Alberta Culture Minister Discuss Cultural Projects thumbnail PH Consul General to Calgary, Alberta Culture Minister Discuss Cultural Projects
Winter Driving Tips thumbnail Winter Driving Tips

PINOY STORIES

Vaccination of health workers completed within a month — Palace thumbnail Vaccination of health workers completed within a month — Palace

HAVE YOUR SAY

HAVE YOUR SAY Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, dolor sit ipsum.

PROMOTIONAL BLOCK

PROMOTIONAL BLOCK Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, dolor sit ipsum.

TRAVEL NEWSPINOY TOONS


Tags